ΑΝΑ-ΚΑΤΡΑΝΑ-ΦΡΑΤΑ;


47

Έχουμε συνεδρία λογοθεραπείας και ο “ασθενής” μας δεν μπορεί να μιλήσει σωστά. Λέει κάτι ασυναρτησίες…. ανα κατρανα φρατα…

ΑΝΑ-ΚΑΤΡΑΝΑ-ΦΡΑΤΑ; τι είναι αυτό πάλι;


Like it? Share with your friends!

47