Εκτελούνται μεταφοραί Νο1….


65

Εκτελούνται μεταφοραί παντός τύπου, παντός προορισμού, παντός μέσου! Τύφλα να έχουν τα SCANIA!!!
(στο τέλος έχουμε video bonus!)


..και για το τέλος, αυτό:

Είπατε τίποτα;


Like it? Share with your friends!

65